Cách Tính Chỉ Số Giảm Phát GDP

Mục lục:

Cách Tính Chỉ Số Giảm Phát GDP
Cách Tính Chỉ Số Giảm Phát GDP

Video: Cách Tính Chỉ Số Giảm Phát GDP

Video: Cách Tính Chỉ Số Giảm Phát GDP
Video: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô - Chương 2 (GDP) 2023, Tháng tư
Anonim

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính quyết định kết quả của hoạt động kinh tế. Chỉ số giảm phát GDP là chỉ số giá phản ánh sự thay đổi giá cả của giỏ hàng tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính chỉ số giảm phát GDP
Cách tính chỉ số giảm phát GDP

Hướng dẫn

Bước 1

Chỉ số giảm phát GDP là một trong những chỉ số phổ biến nhất để tính chỉ số giá tiêu dùng, phản ánh tỷ lệ lạm phát trong nước. Chỉ số giảm phát GDP dựa trên quy mô của rổ người tiêu dùng trong giai đoạn hiện tại, nhưng không dựa trên quy mô cơ sở. Do đó, chỉ số giảm phát GDP cũng được coi là chỉ số Paasche.

Bước 2

Chỉ số giảm phát GDP bao gồm các sản phẩm tiêu dùng cuối cùng, hàng hóa và dịch vụ được tính trong GDP. Khi tính toán GDP, hãy loại bỏ tất cả các chỉ tiêu đặc trưng cho hàng hóa đã mua trong những năm trước và hàng hóa trung gian trong quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng. Ví dụ, thức ăn được chuẩn bị ở nhà và bữa tối được chuẩn bị ở nhà hàng. Cả hai món ăn có thể hoàn toàn giống nhau, nhưng sản phẩm cuối cùng, chi phí quyết định mức GDP, sẽ là bữa tối từ một nhà hàng.

Bước 3

Việc tính toán GDP dựa trên nguyên tắc sau: “Tất cả những gì trong nước sản xuất ra thì nhất định sẽ bán được”. Do đó, phép tính GDP đơn giản nhất xảy ra bằng cách cộng tất cả số tiền người tiêu dùng chi để mua sản phẩm cuối cùng được sản xuất. Nói cách khác, GDP có thể được biểu thị bằng tổng của tất cả các khoản chi tiêu cần thiết để mua lại tất cả hàng hóa được sản xuất trên thị trường.

Bước 4

Chỉ số giảm phát GDP là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa và thực tế, được biểu thị bằng phần trăm. Công thức tính như sau:

Giảm phát GDP = GDP danh nghĩa / GDP thực * 100%.

Bước 5

GDP danh nghĩa được biểu thị theo giá hiện hành trong một thời kỳ nhất định và GDP thực tế theo giá của năm gốc, không đổi. Năm cơ sở có thể được chọn là năm trước cho giai đoạn hiện tại hoặc bất kỳ năm nào khác. So sánh năm sau với năm hiện tại (sớm hơn) được sử dụng để so sánh các sự kiện lịch sử với một tình huống hiện tại, nhất định. Ví dụ, tính toán GDP thực của năm 1970 theo giá năm 1990, năm 1990 sẽ là năm gốc, trong khi năm 1970 sẽ là năm hiện tại.

Phổ biến theo chủ đề