Cách Tính Số Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm

Mục lục:

Cách Tính Số Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm
Cách Tính Số Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm

Video: Cách Tính Số Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM CỦA KHÁCH HÀNG | CÂU CHUYỆN BỒI THƯỜNG 2023, Tháng Giêng
Anonim

Mức bồi thường bảo hiểm được xác định trên cơ sở pháp luật và các quy tắc do hợp đồng thiết lập. Thủ tục xác định các điều kiện và thủ tục thanh toán bao gồm việc quy định việc biện minh phương pháp luận để tính toán số tiền bồi thường bảo hiểm, cũng như thiết lập các cơ sở để bồi thường. Để việc chi trả tiền bồi thường bảo hiểm, cần phải có căn cứ để đưa ra quyết định đó, đó là sự tồn tại của thực tế xảy ra sự kiện được bảo hiểm.

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm
Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm

Nó là cần thiết

  • - hợp đồng bảo hiểm;
  • - hành động bảo hiểm;
  • - ứng dụng.

Hướng dẫn

Bước 1

Việc xảy ra và xác định sự kiện được bảo hiểm tương ứng với hợp đồng được xác nhận bằng danh sách tài sản bị mất cắp hoặc hư hỏng, bản kê khai sự kiện xảy ra và hành vi bảo hiểm về hành vi trộm cắp hoặc phá hủy tài sản. Nếu tất cả các tài liệu được soạn thảo phù hợp với hợp đồng, thì sẽ không có vấn đề gì với việc thanh toán.

Bước 2

Hành động bảo hiểm được lập theo cách thức do quy tắc bảo hiểm quy định và xác nhận hoàn cảnh và lý do của sự kiện bảo hiểm. Chỉ trên cơ sở của hành vi bảo hiểm, mới có thể tính toán được mức độ thiệt hại về tài sản, tính được số tiền bồi thường và cũng có thể xác định được quyền nhận khoản tiền bồi thường này.

Bước 3

Để tính toán số tiền bồi thường bảo hiểm, cần phải có dữ liệu được cung cấp trong đơn của chủ hợp đồng, cũng như dữ liệu được lập và ghi lại trong đạo luật bảo hiểm. Ngoài ra, bạn nên sử dụng thông tin do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp nếu bạn có ý định liên hệ với họ.

Bước 4

Chi phí thiệt hại được xác định dựa trên giá trị được bảo hiểm. Việc bồi thường được xác định trên cơ sở thiệt hại xảy ra, cũng như các điều khoản của hợp đồng và là toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phải được thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Trường hợp bảo hiểm cho phần giá trị bảo hiểm không đầy đủ thì tiền bồi thường được trả theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ giữa giá trị bảo hiểm với số tiền.

Bước 5

Trong thực tế, bảo hiểm thường được sử dụng theo hệ thống rủi ro thứ nhất, trong những trường hợp này người được bảo hiểm chỉ được bồi hoàn toàn bộ thiệt hại cho trường hợp đầu tiên nhưng không nhiều hơn số tiền đã trả phí bảo hiểm. Nếu tổn thất nhỏ hơn số tiền bảo hiểm thì hợp đồng có giá trị đến số tiền còn lại. Khi số thiệt hại vượt quá số tiền bảo hiểm, bên mua bảo hiểm vẫn chịu rủi ro.

Bước 6

Khi bên mua bảo hiểm được bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại do người gây ra thiệt hại, thì doanh nghiệp bảo hiểm được miễn một phần hoặc toàn bộ tiền bồi thường bảo hiểm.

Phổ biến theo chủ đề