Đặc điểm Hoạt động Của Câu Lạc Bộ Chủ Nợ Paris Và London

Mục lục:

Đặc điểm Hoạt động Của Câu Lạc Bộ Chủ Nợ Paris Và London
Đặc điểm Hoạt động Của Câu Lạc Bộ Chủ Nợ Paris Và London

Video: Đặc điểm Hoạt động Của Câu Lạc Bộ Chủ Nợ Paris Và London

Video: Đặc điểm Hoạt động Của Câu Lạc Bộ Chủ Nợ Paris Và London
Video: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (tiết 1) - Bài 31 - Lịch sử 10 (DỄ HIỂU NHẤT) 2023, Tháng tư
Anonim

Câu lạc bộ Chủ nợ Luân Đôn và Paris là các tổ chức phi chính thức và không chính thức được thành lập để cơ cấu lại nợ và giải quyết các vấn đề nợ khác giữa các quốc gia khác nhau. Câu lạc bộ London hợp nhất hơn 1000 ngân hàng chủ nợ và giải quyết các khoản nợ cho các ngân hàng. Câu lạc bộ Paris bao gồm 21 tiểu bang và giải quyết các vấn đề nợ liên chính phủ.

Đặc điểm hoạt động của Câu lạc bộ chủ nợ Paris và London
Đặc điểm hoạt động của Câu lạc bộ chủ nợ Paris và London

Câu lạc bộ Paris

Với thực tế là Câu lạc bộ Paris bao gồm các quốc gia chủ nợ được coi là đầu tàu của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng của nó cao hơn nhiều so với London. Câu lạc bộ Paris có hai lĩnh vực hoạt động chính:

  1. Cấp các khoản vay cho các nước đang phát triển, tức là các nước thuộc thế giới thứ ba.
  2. Cơ cấu lại nợ và giải quyết tranh chấp nợ giữa các nước chủ nợ và con nợ.

Câu lạc bộ Paris không có tư cách chính thức, do đó trong các hoạt động của nó, nó được hướng dẫn bởi các quy tắc và nguyên tắc đã phát triển. Tư cách thành viên trong câu lạc bộ này là không chính thức, vì vậy bất kỳ quốc gia nào có khoản vay liên chính phủ chưa thanh toán đều có thể tham gia các cuộc họp xử lý nợ.

Để nhận được sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Paris trong việc tái cơ cấu nợ, quốc gia mắc nợ cần đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc nếu không tái cơ cấu thì không thể trả nợ được nữa. Theo quy định, bằng chứng này là các khoản vay lớn khác. Ngoài ra, các quyết định của Câu lạc bộ Paris còn bị ảnh hưởng bởi các dự báo của IMF đối với một quốc gia cụ thể.

Câu lạc bộ Paris cũng cung cấp hỗ trợ thực sự cho các nước con nợ theo đuổi các chính sách kinh tế nhất định. Những chuyển đổi kinh tế vĩ mô này được hỗ trợ dưới hình thức các khoản vay và đi vay bổ sung.

Các khoản cho vay nhận được từ các nước thành viên của Câu lạc bộ Paris được phân bổ đồng đều cho tất cả các nước con nợ. Đó là, thời gian ân hạn trả nợ giống nhau được thiết lập cho tất cả các nước chủ nợ. Và nếu một trong các quốc gia chủ nợ nhượng bộ con nợ của mình, con nợ có quyền yêu cầu các chủ nợ khác nhượng bộ tương tự.

Ý tưởng chính của Câu lạc bộ Paris là cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các quốc gia mắc nợ nghèo nhất, những quốc gia hoàn toàn không thể tự mình đối phó với tất cả các khoản vay. Dựa trên ý kiến của công chúng, các thành viên của Câu lạc bộ Paris định kỳ xóa một phần nợ của họ cho các quốc gia như vậy. Kể từ năm 1994, câu lạc bộ đã xóa tới 67% tổng số nợ theo cách này, và bây giờ - lên đến 80%.

Tất nhiên, chiết khấu này không áp dụng cho tất cả các quốc gia. Họ không chỉ phải nằm trong số những quốc gia nghèo nhất hành tinh, mà còn phải mang lại sự chuyển đổi kinh tế tích cực.

Câu lạc bộ London

Cơ cấu của Câu lạc bộ London bao gồm các ngân hàng thương mại và các quỹ khác nhau cung cấp dịch vụ cho vay cho các quốc gia khác nhau. Hoạt động chính của Câu lạc bộ Luân Đôn là giải quyết các vấn đề về hoàn trả các khoản nợ có vấn đề của các nước cho các ngân hàng. Hơn nữa, Câu lạc bộ London chỉ giải quyết những khoản nợ mà không được bất kỳ nhà nước nào bảo lãnh.

Trong các hoạt động của mình, Câu lạc bộ London tuân thủ các nguyên tắc sau:

  1. Một cách tiếp cận riêng phải được phát triển cho từng con nợ.
  2. Việc sửa đổi các điều khoản trả nợ phải được hỗ trợ bằng bằng chứng về việc con nợ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.
  3. Các khoản lỗ từ việc tái cơ cấu nợ của một ai đó được phân bổ đều cho tất cả các thành viên của Câu lạc bộ London.
  4. Ban quản lý câu lạc bộ (chủ nhiệm và ban thư ký) được cập nhật định kỳ.

Giống như Câu lạc bộ Paris, Câu lạc bộ London có mục đích giảm bớt gánh nặng nợ nần của các quốc gia nghèo nhất thế giới. Câu lạc bộ London lần đầu tiên bắt đầu hoạt động vào năm 1976, giúp giảm bớt gánh nặng tín dụng cho Zaire.

Đặc điểm của Câu lạc bộ London và Paris

Mặc dù có những điểm tương đồng trong hoạt động của họ, nhưng các câu lạc bộ vẫn rất khác biệt với nhau. Câu lạc bộ Paris, tập hợp các ngân hàng trung ương và bộ tài chính của các nước phát triển, có năng lực tài chính lớn hơn nhiều. Các nước thành viên của Câu lạc bộ Paris cho vay rất nhiều vì lý do chính trị và rất vui.

Các thành viên của Câu lạc bộ London luôn bị giới hạn về tiền bạc, vì vậy các khoản vay được đưa ra cực kỳ cẩn thận, với lãi suất và hoa hồng cao. Chúng có thể được hiểu là: các ngân hàng tư nhân không in tiền, họ cho vay những khoản tiền khó kiếm được, và nếu chúng không được trả lại, họ sẽ không được bảo vệ bằng bảo lãnh hoặc bảo hiểm.

Khi xem xét việc giải quyết các khoản nợ có vấn đề trong Câu lạc bộ London, một ủy ban được thành lập, bao gồm đại diện của các ngân hàng đã phát hành 90-95% số tiền của tất cả các khoản vay của con nợ. Trong câu lạc bộ Paris, ủy ban được đại diện bởi những người đứng đầu các ngân hàng trung ương và các bộ trưởng tài chính, bất kể tỷ lệ nợ của họ là bao nhiêu.

Vì vậy, các quy tắc và nguyên tắc cơ cấu lại và hủy bỏ khoản nợ ở Câu lạc bộ Paris luôn giống nhau đối với tất cả các con nợ. Trong Câu lạc bộ London, các quy tắc và nguyên tắc giống nhau có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào quốc gia mà cuộc họp đang diễn ra và thành phần của ủy ban cố vấn.

Quyết định cuối cùng về vấn đề nợ trong Câu lạc bộ London được đưa ra trên cơ sở các quyết định của ủy ban cố vấn, trong Câu lạc bộ Paris - trên cơ sở dự báo của IMF.

Phổ biến theo chủ đề