Làm Thế Nào để Phân Tích Lợi Nhuận Của Sản Xuất

Mục lục:

Làm Thế Nào để Phân Tích Lợi Nhuận Của Sản Xuất
Làm Thế Nào để Phân Tích Lợi Nhuận Của Sản Xuất

Video: Làm Thế Nào để Phân Tích Lợi Nhuận Của Sản Xuất

Video: Làm Thế Nào để Phân Tích Lợi Nhuận Của Sản Xuất
Video: BÀI TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ 2023, Tháng tư
Anonim

Khả năng sinh lời là một chỉ tiêu xác định mức độ lợi nhuận của doanh nghiệp. Khả năng sinh lời phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động kinh tế tài chính, vì giá trị của hệ số này đặc trưng cho tỷ lệ ảnh hưởng đến các nguồn lực hiện có hoặc sử dụng.

Làm thế nào để phân tích lợi nhuận của sản xuất
Làm thế nào để phân tích lợi nhuận của sản xuất

Hướng dẫn

Bước 1

Xác định lợi nhuận từ việc bán sản phẩm trong kỳ đã phân tích. Nó thường được tính dựa trên kết quả làm việc của từng quý và cả năm.

Bước 2

Tính giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Dữ liệu này được phản ánh trong "Báo cáo lãi lỗ" của tổ chức.

Bước 3

Tính chỉ tiêu về khả năng sinh lời của sản xuất theo công thức - P = P / (Zp + Zr), trong đó:

- P - lợi nhuận từ việc bán sản phẩm, - Зп - chi phí sản xuất, - Zr - giá vốn bán sản phẩm.

Hệ số kết quả cho biết công ty có bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đồng rúp chi tiêu cho sản xuất và bán hàng.

Bước 4

Sử dụng công thức này tính lợi nhuận cho từng bộ phận của xí nghiệp và cho các loại sản phẩm. Các số liệu ban đầu để tính toán được lấy từ số liệu của các tài khoản phân tích của kế toán.

Bước 5

Tính toán lợi nhuận của sản xuất bằng cách sử dụng dữ liệu kế hoạch cho năm và hàng quý. Tính lợi nhuận của sản xuất kỳ trước. Đưa các chỉ số của kỳ trước về dạng có thể so sánh bằng cách nhân chúng với chỉ số tăng giá.

Bước 6

So sánh các tỷ suất sinh lời thu được. Lợi nhuận của sản phẩm bán ra càng lớn thì sản xuất có lãi càng cao và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp càng cao.

Bước 7

Xem xét những nhân tố nào ảnh hưởng đến các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp nói chung và các đơn vị riêng lẻ. Xác định dự trữ bằng chi phí nào có thể làm tăng lợi nhuận sản xuất của xí nghiệp và các bộ phận: bằng cách tăng tốc độ tăng lợi nhuận, hoặc bằng cách giảm tốc độ tăng chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bước 8

Đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh lời của từng loại sản phẩm. Phân tích này sẽ cho thấy sự kém hiệu quả trong công việc của một số bộ phận hoặc sự kém hiệu quả của việc sản xuất một số loại sản phẩm.

Phổ biến theo chủ đề